Ngày 18/9/2018, tại hội trường Khách sạn Bắc Giang, Ban quản lý Dự án Quỹ toàn cầu tỉnh Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn Theo dõi giám sát HIV/AIDS. Tham dự lớp tập huấn có 40 học viên là cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách, cán bộ phụ trách báo cáo số liệu HIV/AIDS tại Trung tâm Y tế 10 huyện/thành phố và các cán bộ thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang.
 
      
Đồng chí Lâm Văn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phát biểu khai mạc hội nghị
           Tại buổi tập huấn, học viên đã được các giảng viên thuộc Ban Quản lý Dự án Quỹ toàn cầu tỉnh truyền đạt các kiến thức, kỹ năng về theo dõi, giám sát, đánh giá chương trình HIV/AIDS. Đặc biệt là được phổ biến các quy định chung trong Thông tư số 03/2015/TT-BYT ngày 16/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo công tác phòng chống HIV/AIDS, các quy định, hình thức, phương thức, nội dung, quy trình, biểu mẫu và trách nhiệm của các đơn vị y tế trong công tác phòng chống HIV/AIDS, đồng thời được hướng dẫn ghi chép báo cáo công tác phòng chống HIV/AIDS, các chỉ số cần báo cáo và cách tính.
 

Giảng viên Ban Quản lý dự án phổ biến các quy định chung trong công tác báo cáo PC HIVAIDS
 
          Bên cạnh việc cập nhật các kiến thức, các học viên còn được thực hành các biểu mẫu báo cáo số liệu, cách tính các chỉ số, ước tính số lượng người nhiễm tại địa bàn thông qua các số liệu… Qua đó, giúp các học viên có thêm kiến thức để thu thập thông tin theo đúng biểu mẫu của chương trình, góp phần thực hiện tốt công tác theo dõi, giám sát HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh được chính xác và hiệu quả.
Print Friendly

Tác giả bài viết : Đỗ Thị Phú, Khoa Truyền thông GDSK