Tác giả bài viết : Trần thị Việt Nga - Khoa Truyền thông GDSK