Trong 8 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ tiêm vắc xin bại liệt (IPV) đạt 52,2% kế hoạch cả năm; uống vắc xin bOPV đạt 52,6% kế hoạch cả năm. Để chủ động phòng ngừa dịch bại liệt và bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt cũng như đảm bảo tiến độ của chương trình TCMR, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa có công văn đề nghị Trung tâm Y tế các huyện/thành phố triển khai thực hiện một số nội dung:

            Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm tra công tác tiêm chủng tại Trạm Y tế

            Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn tăng cường triển khai uống/tiêm chủng vắc xin bại liệt trong tiêm chủng thường xuyên cho trẻ em, đảm bảo tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được uống đủ 3 liều vắc xin bOPV và tiêm 1 mũi vắc xin IPV theo tiến độ để đạt mục tiêu ≥96%. Đối với các trường hợp hoãn tiêm trong tiêm chủng thường xuyên cần được tổ chức cho uống/tiêm vét ngay trong tháng.

            Chủ động rà soát các xã có tỷ lệ uống vắc xin bại liệt OPV3 và tiêm IPV thấp dưới 60%, tổ chức cho uống/tiêm bù đủ mũi vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 1 tuổi ngay trong tháng 10/2019.

            Đồng thời, tăng cường giám sát, phát hiện các trường hợp liệt mềm cấp, lấy đủ hai mẫu phân vận chuyển đến phòng thí nghiệm theo quy định nhằm kịp thời phát hiện nguy cơ bệnh bại liệt xâm nhập và vi rút vắc xin biến đổi di truyền. Chủ động rà soát các xã, phường, thị trấn có tỷ lệ uống vắc xin bại liệt thấp dưới 90% trong 3 năm (2016-2018), đề xuất tổ chức chiến dịch uống vắc xin bại liệt bOPV bổ sung cho trẻ dưới 5 tuổi trong quý IV/2019.

Print Friendly

Tác giả bài viết : Trần Thị Việt Nga - Khoa Truyền thông GDSK