Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ngày 02/4, Bộ Y tế đã có công văn khẩn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.

         Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động là người lái xe cần thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tư quy định về đảm bảo an toàn giao thông như: Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ “Về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021” Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Thông tư số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải về Quy định về “Tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe”.

       Đồng thời, các tỉnh, thành phố cần triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người lái xe theo quy định của pháp luật và có chế tài xử lý đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không thường xuyên công tác này, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các vụ tại nạn giao thông do người lái xe không đảm bảo sức khỏe theo quy định gây ra, đặc biệt lái xe có sử dụng ma túy (có thể được phát hiện kịp thời trong quá trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm).

 

Print Friendly

Tác giả bài viết : Trần Thị Việt Nga - Khoa Truyền thông GDSK