Nhằm thực hiện tốt công tác PC dịch Covid-19 trong tình hình mới, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý giá, phí, hóa đơn… trong lĩnh vực y tê, hạn chế các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, Sở Y tế vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trong ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

          Theo đó, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ để triển khai một số nội dung sau:

          Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh. Tập trung vào các trường hợp không thực hiện khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, kịp thời; trốn tránh, chống đối không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế; Các cơ sở y tế không thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch và kiểm soát nhiễm khuẩn; việc đầu cơ, tăng giá, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ là các mặt hàng thuốc, hóa chất, thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong công tác phòng, chống dịch.

          Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm và công bố rộng rãi các trường hợp vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cộng đồng. Nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm hình sự, chuyển ngay hồ sơ vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, xử lý theo quy định.

          Trong quá trình thanh tra, kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch và tốt giác các hành vi vi phạm.

          Các đơn vị có thể dựa trên một số văn bản liên quan đến xử lý vi phạm hành chính sau để làm căn cứ thực hiện: Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dung; Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị  định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ; Phụ lục III  ban hành kèm theo Công văn số 373/STP-QLXLVPC&TDTHPL ngày 13/4/2020 của Sở Tư pháp về việc tăng cường thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19.

Print Friendly

Tác giả bài viết : Đỗ Phú - TTGDSK