Trước diễn biến hết sức phức tạp của tình hình dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh, để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Sở GTVT Bắc Giang vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác bến phà, bến khách ngang sông trên địa bàn triển khai thực hiện một số nội dung sau:

       Mỗi chuyến, chỉ chở tối đa không quá 50% số lượng hành khách theo sức chở của tàu, phà được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm.

        Đồng thời phải trang bị nước rửa tay sát khuẩn tại khu vực bán vé và trên phương tiện; kiểm tra thân nhiệt của tất cả các hành khách bằng các thiết bị đo nhiệt độ không tiếp xúc; thường xuyên thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại khu vực bến (cả hai đầu bến) và trên các tàu, phà bảo đảm các điều kiện phòng chống dịch theo quy định.

         Yêu cầu hành khách khi lên tàu, phà phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, như: đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, thường xuyên sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn…; không cho hành khách lên tàu, phà khi có dấu hiệu ho, sốt…và thông báo ngay cho các cơ quan chức năng để có biện pháp phòng chống dịch kịp thời.

Print Friendly

Tác giả bài viết : Trần Huyền - TTGDSK