Theo số liệu từ Cục Phòng chống HIV/AIDS, thuốc ARV nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) đã được sử dụng để điều trị cho người nhiễm HIV. Đến hết tháng 7/2019, toàn quốc có trên 140.000 người đang điều trị thuốc ARV, trong đó có trên 40.000 người đang sử dụng thuốc ARV nguồn BHYT. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, có một số vấn đề xảy ra như: Số bệnh nhân nhận thuốc ARV nguồn BHYT thấp hơn nhiều so với số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở điều trị; một số cơ sở sử dụng thuốc ARV nguồn BHYT để điều trị cho trẻ nhiễm HIV; Không cung cấp thuốc ARV tối đa 90 ngày sử dụng cho người nhiễm HIV điều trị thuốc ARV ổn định theo quy định tại Thông tư 28/2018/TT-BYT ngày 26/10/2018 về quản lý điều trị người nhiễm và người phơi nhiễm với HIV; số lượng thuốc ARV nguồn BHYT tồn tại kho của cơ sở và còn lại theo kế hoạch năm 2019 chưa tiếp nhận về kho cơ sở hiện còn nhiều so với nhu cầu sử dụng cho người bệnh đang sử dụng thuốc ARV nguồn BHYT hiện nay tại đa số các cơ sở điều trị HIV/AIDS.

        Do đó, Cục Phòng chống HIV/AIDS yêu cầu các cơ sở điều trị tăng số người nhiễm HIV được điều trị thuốc ARV nguồn BHYT theo quy định. Đối với cơ sở điều trị thuốc ARV nguồn BHYT cần tăng cường sử dụng thuốc ARV nguồn BHYT điều trị cho người nhiễm HIV đủ tiêu chuẩn nhận thuốc ARV nguồn BHYT được quy định tại công văn số 5789/BYT-AIDS ngày 01/10/2018 về hướng dẫn tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh toán thuốc ARV nguồn quỹ khám chữa bệnh BHYT năm 2019. Đối với trường hợp người nhiễm HIV dưới 16 tuổi, chỉ sử dụng thuốc ARV nguồn BHYT để điều trị cho người bệnh trong trường hợp tại thời điểm đó hết thuốc ARV miễn phí từ nguồn viện trợ hoặc ngân sách nhà nước. Phác đồ điều trị thuốc ARV phải phù hợp với lứa tuổi và cân nặng của trẻ. Kê đơn, cấp phát thuốc ARV tối đa 90 ngày sử dụng cho người bệnh điều trị thuốc ARV ổn định. Trường hợp người bệnh điều trị thuốc ARV ổn định chuyển tuyến từ các cơ sở y tế tuyến trung ương, tuyến tỉnh hoặc từ cơ sở điều trị khác, căn cứ vào kết quả điều trị ghi trong giấy chuyển tuyến, cơ sở tiếp nhận thực hiện khám, đánh giá và tiếp tục cấp thuốc tối đa 90 ngày sử dụng nếu người bệnh đủ điều kiện. Theo dõi chặt chẽ mức độ sử dụng, tình hình tồn kho và số lượng thuốc ARV còn lại trong kế hoạch thuốc ARV nguồn BHYT năm 2019, chủ động thông báo về Cục Phòng, chống HIV/AIDS để được điều phối kịp thời, tránh tình trạng thừa hoặc thiếu thuốc ARV.

        Đối với cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh/thành phố, theo dõi hằng tháng, đối chiếu tốc độ tăng trưởng bệnh nhân sử dụng thuốc ARV nguồn BHYT với số lượng thuốc đã nhận, số lượng thuốc ARV nguồn BHYT của kế hoạch năm 2019 tại từng cơ sở điều trị thuốc ARV nguồn BHYT. Đối với các cơ sở điều trị sử dụng thuốc ARV nguồn BHYT thấp hơn hoặc cao hơn so với kế hoạch: Tìm hiểu nguyên nhân, hỗ trợ cơ sở tăng số bệnh nhân sử dụng thuốc ARV nguồn BHYT, có công văn gửi Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề xuất điều phối thuốc đến cơ sở điều trị HIV/AIDS khác hoặc bổ sung thuốc nếu cần.

Print Friendly

Tác giả bài viết : Trần Thị Việt Nga - Khoa Truyền thông GDSK