Ngày 14/10/2019, Sở Y tế Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 1485/QĐ-SYT về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang.

       Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Bắc Giang; chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế Bắc Giang; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế và các cơ quan thuộc UBND tỉnh Bắc Giang theo quy định của pháp luật.

         Về chức năng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ (gọi tắt là các hoạt động chuyên môn) về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng chống các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

         Quyết định này thay thế Quyết định số 6615/QĐ-SYT ngày 22/12/2016 của Giám đốc Sở Y tế và có hiệu lực kể từ ngày 14/10/2019.

         Chi tiết Quyết định số 1485/QĐ-SYT và Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn xem tại đây

Print Friendly

Tác giả bài viết : Trần Thị Việt Nga - Khoa Truyền thông GDSK