Ngày 28/7/2017, Bộ Y tế vừa ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia.

          Theo đó, Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia; Trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia.

          Các quy định chi tiết của Quy chế xem tại:tiep 3421QĐ-BYT

Print Friendly