Bước vào năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát ở nước ta và nhiều nước trên thế giới, đã tác động sâu rộng tới sức khỏe và đời sống của con người. Tại Thành phố Bắc Giang với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng dân cư, Thành phố đã và đang kiểm soát tốt dịch bệnh.

Trong năm 2020, Thành ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Ngay khi ca bệnh đầu tiên xuất hiện ở nước ta, ngày 01/02/2020, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì tổ chức hội nghị triển khai các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến các cơ quan, đơn vị, đoàn thể Thành phố và UBND các phường, xã, các bệnh viện, phòng khám ngoài công lập trên địa bàn Thành phố. Ngay sau đó, Thành ủy ban hành công văn số1054-CV/TU, ngày 03/02/2020 về việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Thành phố đã nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 Thành phố Bắc Giang và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo để thực hiện; Thành lập các Đoàn kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Thành phố đã dừng tổ chức các lễ hội đầu xuân cấp phường, xã, thôn, tổ dân phố; Tăng cường triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Công văn số 206/UBND-YT ngày 04/2/2020 về việc thực hiện công văn số 164 của Thủ tướng Chính phủ, công văn số 209/UBND-YT ngày 06/02/2020 về việc thực hiện cách ly phòng, chống dịch bệnh; Tiến hành phun hóa chất tiêu độc, khử trùng tại các khu di tích lịch sử- văn hóa, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các khu điểm du lịch trên địa bàn; Chỉ đạo việc khai báo y tế điện tử để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố; Tiến hành khảo sát và lựa chọn địa điểm cách ly tập trung của Thành phố, sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh; Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới “phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế- xã hội”.

Với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Thường trực Thành Ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 của Thành phố, công tác phòng chống dịch của Thành phố đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Toàn Thành phố không có ca mắc Covid- 19; Số ca tiếp xúc gần với người nghi mắc là 09 trường hợp; Tổng số người đã thực hiện cách ly tại nhà là 3060 người; Tổng số người đã thực hiện cách ly y tế tập trung: 230 người; Số người nước ngoài cách ly tập trung tại khách sạn Ravatel Inn đã kết thúc cách ly: 2294 người; Số người đang cách ly: 32 người. Thành phố sẽ tiếp tục nắm tình hình, giám sát chặt chẽ số người trong diện phải cách ly y tế
để báo cáo Ban chỉ đạo thành phố chủ động thực hiện các biện pháp cần thiết phòng,chống dịch.

Trong bối cảnh dịch Covid – 19 đang bùng phát trở lại từ ngày 27/1/2021, UBND Thành phố đã nhanh chóng, kịp thời, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thành phố, UBND xã, phường thực hiện tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid -19 tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 241/UBND-VP ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND thành phố và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và thành phố liên quan. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo thông điệp 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế”; Xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng và trên phương tiện giao thông công cộng.
Thường xuyên thông tin về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để người dân đề cao cảnh giác, không hoang mang với dịch bệnh.Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp dừng tất cả các hội
nghị, cuộc họp mời đông người; trường hợp thật sự cần thiết phải tổ chức thì quy mô không quá 50 người và phải áp dụng nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định (đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, ngồi giãn cách,
đặc biệt không tổ chức tiệc ăn, uống
…). Các địa phương, cơ quan, đơn vị chưa tổ chức tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 thì nghiên cứu tổ chức bằng hình thức trực tuyến hoặc hình thức khác phù hợp; hạn chế tối đa tập trung đông người. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, tổ liên gia không tổ chức tiệc liên hoan (ăn, uống tập trung). Dừng hoạt động bắn pháo hoa dịp Tết Tân Sửu năm 2021.

Print Friendly

Tác giả bài viết : Bích Hợp