Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân khi tham gia giao thông, UBND thành phố Bắc Giang tập trung triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn giao thông.

         Phối hợp, tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP; Nghị định số 91/2019/NĐ-CP tới toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; các Ban thuộc Thành ủy, HĐND thành phố và các tổ chức chính trị – xã hội thuộc thanh phố, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố. Tại cấp xã, tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách, Bí thư Chi bộ, Trưởng thông, Tổ trưởng Tổ dân phố. Hình thức tổ chức Hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu.

      Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như đăng tải tin, bài trên hệ thống truyền thanh thành phố, trang thông tin điện tử thành phố và hệ thống truyền thanh cơ sở phường, xã. Xây dựng các chuyên Trang, các tin bài, giải đáp pháp luật về tác hại của rượu, bia, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, giải đáp pháp luật phát sóng trên Đài truyền thanh thành phố và thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở.

      Tổ chức phổ biến, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng kiến thức an toàn giao thông cho thanh thiếu niên và học sinh trong các nhà trường và cơ sở giáo dục. 

 

 

Print Friendly

Tác giả bài viết : Đỗ Thị Phú - TTGDSK