LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO CDC BẮC GIANG

(Từ ngày 9/7 – 13/7 năm 2018)

 

Thời gian Họ và tên lãnh đạo
Đặng Thanh Minh

(Giám đốc)

Phan Thị Thi

(Phó giám đốc)

Lâm Văn Tuấn

(Phó giám đốc)

Lê Tiến Cương

(Phó giám đốc)

Thứ 2

(9/7/2018)

Sáng Làm việc tại Trụ sở CQ Làm việc tại cơ sở 1 Làm việc tại cơ sở 2 Làm việc tại đơn vị
Chiều Làm việc tại Trụ sở CQ Làm việc tại cơ sở 2 Họp tại Sở Y tế
Thứ 3

(10/7/2018)

Sáng Làm việc tại Trụ sở CQ Làm việc tại cơ sở 1 Làm việc tại cơ sở 2 Làm việc tại đơn vị
Chiều Làm việc tại Trụ sở CQ Làm việc tại cơ sở 2 Làm việc tại đơn vị
Thứ 4

(11/7/2018)

Sáng Khai trương phòng Tư vấn Dinh Dưỡng tại Trụ sở chính Tham gia khai trương Phòng tư vấn DD tại Trụ sở chính Làm việc tại cơ sở 2 Làm việc tại đơn vị
Chiều Làm việc tại Trụ sở CQ Làm việc tại cơ sở 1 Làm việc tại cơ sở 2 Làm việc tại đơn vị
Thứ 5

(12/7/2018)

Sáng Học NQ TW 7 tại Nhà VH LĐLĐ tỉnh Làm việc tại cơ sở 1

 

Làm việc tại cơ sở 2 Học NQ TW 7 tại Nhà VH LĐLĐ tỉnh
Chiều Học NQ TW 7 tại Nhà VH LĐLĐ tỉnh Làm việc tại cơ sở 2 Học NQ TW 7 tại Nhà VH LĐLĐ tỉnh
Thứ 6

(13/7/2018)

Sáng Giao ban lãnh đạo đơn vị tại Trụ sở chính Giao ban lãnh đạo đơn vị tại Trụ sở chính Làm việc tại cơ sở 2 Làm việc tại đơn vị
Chiều Làm việc tại Trụ sở chính Làm việc tại cơ sở 1 Làm việc tại cơ sở 2 Làm việc tại đơn vị

 

Print Friendly