Để thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP), trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện Lạng Giang đã tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm góp phần bảo đảm ATTP, bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng.

        Trong 6 tháng đầu năm, Uỷ ban nhân dân, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP cấp huyện, cấp xã đã rất tích cực trong công tác triển khai nhiệm vụ quản lí nhà nước về ATTP trên địa bàn.  Ngay từ đầu năm 2019, Lạng Giang đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các nội dung hoạt động về ATTP. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến xã đã tích cực phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với nhau trong việc triển khai công tác ATTP trên địa bàn huyện.

         Để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ATTP, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung vào việc phổ biến những quy định của pháp luật về ATTP, các tiêu chuẩn, quy định, điều kiện và kiến thức khoa học về ATTP… Nhiều hội nghị, hội thảo về công tác ATTP đã được triển khai. Tại tuyến xã đã tổ chức được 45 buổi nói chuyện về chủ đề an toàn vệ sinh thực phẩm cho 850 người. Truyền thông về an toàn vệ sinh thực phẩm qua loa, đài phát thanh với 48 tin, bài phát tại thôn, bản trên địa bàn huyện… Nhận thức về ATTP của lãnh đạo và nhân dân cũng được nâng cao hơn. Người dân đã hiểu tầm quan trọng của công tác đảm bảo ATTP, các bếp ăn tập thể của công ty, doanh nghiệp, các nhà trường đã được quan tâm chú trọng hơn.

       Cùng với công tác truyền thông, việc quản lí, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm cơ sở thực phẩm được huyện đặc biệt chú trọng. Bên cạnh những cuộc thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất, đoàn kiểm tra còn tập trung kiểm tra vào các dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Tết Trung thu và tháng ATVSTP đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Uỷ ban nhân dân, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP cấp huyện, xã đã thực hiện kiểm tra 100% bếp ăn tập thể, 88% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 48% cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố,… Qua kiểm tra đã phát hiện 45 cơ sở vi phạm nhưng không xử phạt hành chính, xử phạt 3 cơ sở vi phạm  về ATTP với số tiền phạt là hơn 4 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là:  điều kiện vệ sinh cơ sở, vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ chế biến còn chưa đảm bảo, bảo quản thực phẩm chưa đúng quy định, vi phạm về giấy chứng nhận ATTP…

         Với nhiều nỗ lực của các ban, ngành, địa phương, công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, hạn chế các vụ ngộ độc xảy ra. Ý thức của người tiêu dùng, cơ sở sản xuất  chế biến, kinh doanh thực phẩm được nâng lên. Từ đó không để xảy ra dịch bệnh truyền qua thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khoẻ nhân dân, ổn định phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

 

 

Print Friendly

Tác giả bài viết : Bích Hợp - Khoa TTGDSK