Các phòng, khoa chuyên môn thuộc Trung tâm:

 1. Phòng Tổ chức – Hành chính;
 2. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp;
 3. Phòng Tài chính kế toán;
 4. Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm;
 5. Khoa Kiểm soát bệnh không lây nhiễm;
 6. Khoa Sức khỏe cộng đồng;
 7. Khoa Sức khỏe nghề nghiệp;
 8. Khoa Dinh dưỡng và sức khỏe trẻ em;
 9. Khoa Da liễu;
 10. Khoa Xét nghiệm;
 11. Phòng khám đa khoa;
 12. Khoa HIV/AIDS;
 13. Khoa Điều trị nghiện chất;
 14. Khoa Sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng;
 15. Khoa Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình;
 16. Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe;
 17. Khoa Mắt;
 18. Khoa Dược và vật tư y tế .
Print Friendly