Ngày 28/4/2017, Hội Y học dự phòng Việt Nam đã ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh “Sắc màu y tế dự phòng” chào mừng kỉ niệm 55 năm ngày thành lập Hội Y học dự phòng Việt Nam.

      Chủ đề của cuộc thi là: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về các hoạt động của hệ thống y tế dự phòng; Chia sẻ và giữ lại những sắc màu hoạt động của cá nhân, tập thể của các đơn vị trong lĩnh vực y tế công cộng và y tế dự phòng.

      Đối tượng tham gia: Tất cả các hội viên của Hội Y học dự phòng Việt Nam; Các cán bộ, viên chức đang làm việc trong các đơn vị y tế dự phòng trên toàn quốc.

      Thời gian nhận ảnh dự thi: từ 01/5/2017 – 31/8/2017.

       Thông tin chi tiết Cuộc thi xem tại: KH tổ chức cuộc thi ảnh

Print Friendly