Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giám sát, hỗ trợ các mặt hoạt động về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kiểm soát bệnh tật, ngày 11/7/2017, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã ban hành Kế hoạch hoạt động chỉ đạo tuyến năm 2017.

          Theo đó, nội dung hoạt động chỉ đạo tuyến bao gồm: giám sát, phát hiện, hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm soát bệnh tật, trong đó tập trung chủ yếu vào các hoạt động:

          – Triển khai thực hiện các chương trình, dự án: Tiêm chủng mở rộng và triển khai hệ thống thông tin quản lý tiêm chủng; phòng chống SXH; thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng; Phòng chống bệnh Phong; Phòng chống sốt rét và các chương trình dự án, hoạt động có liên quan tới nhiệm vụ được UBND tỉnh, Sở Y tế giao.

        – Thực hiện các nhiệm vụ: Phòng, chống dịch bệnh, Truyền thông GDSK; Sức khỏe cộng đồng; Sức khỏe nghề nghiệp; Kiểm soát bệnh không lây nhiễm; Phòng chống mù lòa; Chăm sóc SKSS&KHHGĐ; Phòng chống HIV/AIDS; Da liễu; Dinh dưỡng và sức khỏe trẻ em; Điều trị nghiện chất; Xét nghiệm…

         Thời gian thực hiện Kế hoạch chia làm 02 đợt:

          Đợt 1: tháng 7/2017

          Đợt 2: tháng 11/2017

Xem chi tiết Kế hoạch:74KH-KSBT

Print Friendly