Căn cứ công văn số 152/SYT-NVY ngày 26/01/2018 của Sở Y tế Bắc Giang về việc triển khai Kế hoạch số 1322/KH-UBND. UBND huyện Việt Yên xây dựng kế hoạch lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn huyện cụ thể như sau:

          Mục tiêu: Nhằm thiết lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân trong toàn huyện, để mọi người đều được quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe ban đầu; được tư vấn sức khỏe, được điều trị hoặc chuyển tuyến phù hợp khi có bệnh;

          Phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống y tế cơ sở hiện có, nâng cao năng lực chuyên môn của nhân viên y tế cơ sở, tăng cường y tế dự phòng, đồng thời góp phần giảm giá quá tảu cho bệnh viện tuyến trên;

          Thiết lập hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý sức khỏe, theo dõi tình hình bệnh tật và chăm sóc sức khỏe cho người dân huyện gắn với bảo hiểm y tế toàn dân.

          Đối tượng lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân gồm toàn bộ người dân trên địa bàn huyện.

         Việc thực hiện khám sức khỏe sẽ được tổ chức khám lần đầu và khám định kì mỗi năm một lần cho từng người dân. Tổng hợp thông tin sức khỏe của người dân theo từng nhóm đối tượng để chăm sóc, theo dõi và quản lý theo các phương thức: Nhóm 1: Khám tại trạm y tế và tại nhà văn hóa các thôn, khu phố; Nhóm 2: Khám tại các trường học gồm các đối tượng học sinh các cấp học; Nhóm 3: Khám tại các cơ quan, đơn vị.

          Thực hiện tư vấn chăm sóc sức khỏe trên cơ sở xác định rõ tiền sử bệnh tật cá nhân, xác định yếu tố nguy cơ đến sức khỏe cá nhân, các cơ sở y tế thực hiện; Tư vấn phòng bệnh, khám định kỳ theo dõi, chăm sóc sức khỏe; tư vấn dinh dưỡng, chế độ sinh hoạt, luyện tập thể thao, dân số – kế hoạch hóa gia đình, về sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; tư vấn điều trị tại trạm y tế hoặc chuyển tuyến khám, điều trị đạt hiệu quả cho người dân…

          Tăng cường nâng cao năng lực trạm y tế thực hiện khám chữa bệnh, quản lý sức khỏe người. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, phối hợp với luân chuyên nhân viên y tế giữa huyện và xã để đảm các trạm đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch này.

          Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động đến các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và tập thể nhân dân về việc thực hiện triển khai khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân tại địa phương, tạo sự ủng hộ, hỗ trợ nguồn lực của địa phương và người dân. Vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc quản lý sức khỏe, phòng bệnh, điều trị ngay từ ban đầu và tham gia bảo hiểm y tế cho mọi người dân.

          Thời gian triển khai lập hồ sơ sẽ được thực hiện từ ngày 01/01/2019 và hoàn thiện các hoạt động trong năm 2019.

 

Print Friendly

Tác giả bài viết : Thu Huyền - Khoa TTGDSK