Sáng ngày 27/9/2019, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức lớp tập huấn phân vùng dịch tễ sốt rét và hướng dẫn giám sát phòng, chống bệnh sốt xuất huyết tại cộng đồng năm 2019 cho lãnh đạo Trung tâm Y tế các huyện/thành phố; Lãnh đạo Khoa Kiểm soát dịch bệnh/HIV, Chuyên trách sốt xuất huyết, Chuyên trách sốt rét. Tham dự và chỉ đạo lớp tập huấn có ông Lê Tiến Cương Phó giám đốc Trung tâm.

        Các học viên tham dự  được các chuyên gia của Trung tâm hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại cộng đồng, quy trình xử lý ổ dịch sốt xuất huyết theo Quyết Định 3711/QĐ-BYT, Quyết Định của Bộ Y tế ngày 19/9/2014. Các học viên còn được hướng dẫn về các loại hóa chất diệt công trùng, kỹ thuật phun hóa chất và các loại máy chuyên dụng phun hóa chất diệt côn trùng phòng chống sốt xuất huyết tại cộng đồng.

        Sau lớp tập huấn các học viên tham dự sẽ tiếp tục hướng dẫn cho cán bộ làm công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại Trung tâm y tế và các trạm y tế. Đảm bảo ngăn chặn, hạn chế sự lây lan và bùng phát dịch sốt xuất huyết tại địa phương.

Print Friendly

Tác giả bài viết : Nguyễn Hòa - Khoa Truyền thông