Ngày 7/1/2021, Đảng bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, phướng hướng nhiệm vụ  năm 2021. Đến dự Hội nghị có bà Đặng Thị Khánh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy các cơ quan tỉnh; ông Đặng Thanh Minh, nguyên Bí thư Đảng bộ, nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang; ông Lâm Văn Tuấn, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ đơn vị.

Đảng bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy các cơ quan tỉnh, được thành lập theo Quyết định số 140-QĐ/ĐU ngày 16/01/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh. Đảng bộ có 92 đảng viên sinh hoạt tại 6 chi bộ trực thuộc.

Trong năm 2020, Đảng bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo lãnh đạo chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, hoàn thành và vượt mức nhiều chỉ tiêu, kế hoạch về hoạt động chuyên môn, xây dựng đảng bộ, đơn vị và các đoàn thể phát triển vững mạnh.

Ngay từ đầu năm Đảng ủy đã xây dựng Chương trình công tác và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động theo từng tháng,quý, năm; đề ra chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp xây dựng đảng bộ gắn với xây dựng đơn vị, các đoàn thể quần chúng vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng thời tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và thành công tốt đẹp. Sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề được thực hiện ở 6/6 chi bộ với 24 chuyên đề. Nội dung bám sát vào gợi ý của Đảng ủy và tình hình thực tế của chi bộ. Sau buổi sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ họp rút kinh nghiệm, rút ra những ưu điểm, hạn chế; hoàn chỉnh chuyên đề, thống nhất kết luận, đề ra nghị quyết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Công tác quản lý đảng viên, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên được thực hiện thường xuyên. Đảng ủy đã cử 04 đảng viên học lớp đảng viên mới; cử 02 đoàn viên công đoàn ưu tú học lớp nhận thức về Đảng. Tổ chức kết nạp Đảng cho 02 đảng viên, làm thủ tục hồ sơ chuyển đảng chính thức cho 02 đảng viên. Cử 03 cán bộ tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị do Đảng Ủy các cơ quan tỉnh tổ chức và có 01 đồng chí tốt nghiệp lớp cao cấp lý luận chính trị không tập trung, khóa 2018-2020; Đảng ủy thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp đổi tên 6 chi bộ theo số (từ 1 đến 6) dễ nhớ, phù hợp theo tổ công đoàn. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng cho 02 đồng chí chuyển công tác, tiếp nhận 03 đảng viên về sinh hoạt tại Đảng bộ. Thực hiện đối khớp đảng viên đảm bảo theo quy định.

Với những nỗ lực trong năm qua, Đảng bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 4 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100 % đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 19/92 (20%) đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng ủy biểu dương khen thưởng 19 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, 02 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; khen thưởng chuyên đề 05 đảng viên, khen thưởng trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 02 đảng viên. Đề nghị Đảng ủy các cơ quan tỉnh khen thưởng Đảng ủy Trung tâm về công tác kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm; khen thưởng 02 chi bộ trực thuộc về tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề, tổ chức tốt ĐH chi bộ; khen thưởng 01 đảng viên về nghiên cứu khoa học và 2 đảng viên có thành tích về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới Đảng bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao. Thường xuyên chăm lo củng cố, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảm bảo các nguyên tắc xây dựng Đảng, thật sự phát huy dân chủ, nói đi đôi với làm; xây đi đôi với chống; kỷ luật, kỷ cương; đoàn kết, thống nhất trong Đảng làm nền tảng cho sự nhất trí, đồng thuận trong đơn vị. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phải rất nhạy bén, kiên quyết, sáng tạo, bám sát thực tiễn của đơn vị. Việc ban hành các nội qui, qui chế phải trên cơ sở khoa học, thực tiễn và đảm bảo tính khả thi cao. Chú trọng công tác dự báo, kịp thời điều chỉnh, đề ra các giải pháp phù hợp. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, gắn với đề cao trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và đánh giá đúng vai trò của quần chúng.

Chăm lo, củng cố đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn đơn vị; quan tâm đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của quần chúng. Tăng cường công tác tuyên truyền; làm tốt công tác dân vận, thường xuyên đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cán bộ, viên chức, người lao động và nhân dân. 

Tăng cường việc đôn đốc, nhắc nhở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, tích cực phát hiện và tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, thường xuyên kiểm điểm nội dung này gắn với trách nhiệm của cá nhân và tập thể trong các buổi sinh hoạt của cấp ủy, Đảng bộ, Chi bộ.

 

Print Friendly

Tác giả bài viết : Bích Hợp