Mời các tổ chức, cá nhân có đủ tư cách pháp nhân báo giá vật tư, hóa chất, sinh phẩm phòng chống dịch theo danh mục hàng hóa thay thế theo thư mời báo giá tại Công văn số 794/KSBT_DVTYT được đăng ngày16/11/2021.

        Chi tiết danh mục  xem tại đây: PL thay thế tại CV 794.KSBT-VTYT, đăng tải ngày 16.11.2021

Print Friendly

Tác giả bài viết : CDC Bắc Giang