Tìm các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật báo giá vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang.

Chi tiết xem 390KSBT-DVTYT_signed_signed

Print Friendly