Tìm các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật báo giá vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

         Điện thoại liên hệ 0204.3.852717

          Trân trọng cảm ơn!

           Chi tiết xem tại văn bản: 550KSBT-DVTYT_signed_signed

Print Friendly

Tác giả bài viết : CDC BẮC GIANG