Tìm các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật báo giá vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Điện thoại liên hệ 0204.3.852717

Trân trọng cảm ơn

Chi tiết xem tại văn bản:

233KSBT-DVTYT_signed

Print Friendly