Kính mời các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật báo giá các mặt hàng vật tư, hóa chất, sinh phẩm phòng chống dịch Covid-19 theo danh mục, số lượng như công văn:

Chi tiết xem tại đây:675KSBT-DVTYT_signed_signed

         Trân trọng!

Print Friendly

Tác giả bài viết : CDC Bắc Giang