Đề nghị các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật báo giá  hàng hóa có khả năng cung ứng cho Trung tâm theo danh mục đính kèm.

        Chi tiết Công văn xem tại đây:796KSBT-DVTYT_signed_signed

Print Friendly

Tác giả bài viết : CDC Bắc Giang