Trong báo cáo tại Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII vừa qua đã khẳng định: “Tốc độ gia tăng dân số đã được khống chế thành công, đạt mức sinh thay thế sớm 10 năm so với mục tiêu đề ra và tiếp tục duy trì cho đến nay, hạn chế tăng thêm hàng chục triệu người. Cơ cấu dân số chuyển dịch tích cực. Dân số trong độ tuổi lao động tăng mạnh. Từ năm 2007, nước ta bước vào thời kỳ dân số vàng”. Điều đó khẳng định, công tác dân số đã và đang được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, từng bước đầu tư nhằm cải thiện chất lượng dân số về nhiều mặt.

         Tại tỉnh Bắc Giang, ước tính đến 30/6/2019 có dân số là 1.694.350 người, tăng 16.350 người so cùng kỳ 2018. Tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) nam/ nữ là 119 nam/100 nữ tăng 5,5 điểm phần trăm so với kế hoạch. Thời gian qua, công tác dân số cũng đã đạt được một số thành quả đáng ghi nhận, chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt. Bằng nhiều các biện pháp tuyên tuyên truyền, giáo dục, nhận thức về dân số và kế hoạch hoá gia đình của các cấp, các ngành và người dân trong tỉnh đã được nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trong tỉnh vẫn khá cao là 15,3 tăng 2,86% so với cùng kỳ năm 2018 (chiếm 9,8% so số sinh).

         Ngay từ đầu năm, Chi cục Dân số tỉnh đã tham mưu Sở Y tế xây dựng và ban hành nhiều kế hoạch, trong đó phải kể đến Kế hoạch truyền thông Dân số và Phát triển năm 2019; Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi; Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số – KHHGĐ cho vị thành niên/thanh niên; Kế hoạch phối hợp giữa Sở Y tế – Sở Giáo dục & đào tạo triển khai Mô hình sinh hoạt ngoại khoá trong nhà trường về kiến thức dân số, bình đăng giới và mất cân bằng giới tính khi sinh tại các trường Trung học phổ thông năm 2019… Đồng thời, phối hợp cùng nhiều đơn vị lồng ghép công tác truyền thông, giáo dục về dân số và phát triển với các hoạt động thường xuyên của một số ban, ngành, đoàn thể như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh,  Hội Người cao tuổi tỉnh, Sở Thông tin & Truyền thông, Báo Bắc Giang, Báo Người Cao tuổi, Báo Gia đình & Xã hội, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, Liên Đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên và Trường Chính trị tỉnh.

          Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên, Liên đoàn lao động huyện Tân Yên, Việt Yên, thành phố Bắc Giang thành lập 05 Câu lạc bộ chăm sóc sức khoẻ sinh sản – kế hoạch hoá gia đình tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn đồng thời triển khai nội dung hoạt động Đề án “Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số – kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên/thanh niên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020”, tuyên truyền về chăm sóc sức khoẻ sinh sản – kế hoạch hoá gia đình cho hàng trăm công nhân, thanh niên lao động tại các khu/cụm công nghiệp trong Tháng công nhân (tháng 5/2019).

          Phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức Hội nghị truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại huyện Yên Dũng, Lục Nam.

         Thực hiện chương trình tư vấn sức khoẻ tiền hôn nhân cho 300 sinh viên trường Cao đẳng Ngô Gia Tự và truyền thông chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên/thanh niên tới hơn 1000 học sinh trường THPT Lạng Giang số 1.

          Sản xuất, nhân bản các sản phẩm: Tủ truyền thông phương tiện tránh thai, poster tuyên truyền về chăm sóc sức khoẻ sinh sản – kế hoạch hoá gia đình cấp cho 05 Câu lạc bộ chăm sóc sức khoẻ sinh sản – kế hoạch hoá gia đình tại các doanh nghiệp năm 2019 và nhân bản các sản phẩm truyền thông cấp cho các đối tượng ở các mô hình truyền thông chuyên biệt thuộc Đề án “Chăm sóc người cao tuổi”, Đề án “Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” và Đề án “Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số – kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên/thanh niên”…

         Việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình cũng đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Ước tính đến 30/6/2019 toàn tỉnh có 81.233 người mới sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 82,12% KH, giảm 470 người so cùng kỳ 2018. Trong đó có 8000 ca đặt vòng tránh thai, 20 ca đình sản, 30 người dùng thuốc cấy tránh thai và trên 30 nghìn người dùng BCS, đạt 101,98% KH, tăng 1018 người so cùng kỳ 2018.

         Tại các huyện/thành phố, sau khi thực hiện mô hình tổ chức Trung tâm Y tế đa chức năng, Trung tâm Y tế đã tích cực tham mưu với Ban chỉ đạo công tác dân số – KHHGĐ huyện ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác DS – KHHGĐ trên địa bàn; tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động truyền thông dân số lồng ghép; các hoạt động truyền thông được duy trì thường xuyên, công tác tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình được chú trọng. Các hoạt động thực hiện Đề án giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số – KHHGĐ cho vị thành niên/thanh niên được duy trì và phát huy hiệu quả.

           Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với Tổ chức Marie Stopes International, Trung tâm Sức khỏe sinh sản cộng đồng triển khai đợt giám sát hỗ trợ cho giám sát viên tuyến tỉnh, tuyến huyện và một số cán bộ y tế  tham gia Chương trình; Rà soát, tổng hợp giám sát viên tuyến huyện tham gia Chương trình PSS năm 2019;  tổ chức 01 lớp tập huấn cập nhật kỹ thuận đặt DCTC, kiểm soát nhiễm khuẩn và tư vấn cho 30 học viên là cán bộ y tế thuộc huyện Lục Nam và Sơn Động trong 02 ngày từ ngày 17-18/4/2019; Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hội nghị tuyên tuyền về thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh, đồng thời tuyên truyền, tư vấn trực tiếp và trên các phương tiện thông tin đại chúng về quy định nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi, thực trạng và tác hại của mất cân bằng giới tính khi sinh, các biện pháp ngăn chặn phân biệt giới, lựa chọn giới tính…

         Tuy nhiên cũng có thể thấy rằng, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Trong 6 tháng đầu năm, ước số sinh, sinh con lần thứ 3 trở lên và tỷ số giới tính khi sinh tăng cao ở hầu hết các địa phương trong tỉnh, trong đó một số địa phương tăng cao hơn nhiều so với mức bình quân của tỉnh; Công tác tham mưu trong chỉ đạo, triển khai công tác DS-KHHGĐ tại một số địa phương, cơ sở chưa thật sự hiệu quả, chất lượng do thay đổi mô hình tổ chức, bộ máy và cán bộ làm công tác dân số từ huyện đến cơ sở;  Tư tưởng của nhiều người dân trên địa bàn vẫn thích đông con, thích có con trai để  nối dõi… trong khi chế tài xử lý đối tượng vi phạm chính sách DS-KHHGĐ chưa đủ mạnh; người dân còn chịu ảnh hưởng nặng nề của các phong tục tập quán lạc hậu. Một bộ phận cán bộ, đảng viên còn chưa gương mẫu, vi phạm chính sách DS- KHHGĐ, gây dự luận xấu và khó khăn cho công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân…

 

 

Print Friendly

Tác giả bài viết : Trần Huyền - Khoa TTGDSK