Văn phòng công nhận chất lượng vừa ban hành Quyết định số 945.2019/QĐ-VPCNCL ngày 10/12/2019 về việc công nhận phòng thí nghiệm đối với khoa Xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17025:2007.

Theo đó, lĩnh vực công nhận là: Hóa, sinh

Phòng thí nghiệm được mang số hiệu: VILAS 591

Quyết định có hiệu lực đến ngày 13/3/2022, phòng thí nghiệm sẽ chịu sự giám sát định kỳ mỗi năm một lần.

Hiệu đánh giá lần đầu: 08/10/2012.

Print Friendly

Tác giả bài viết : Khoa Truyền thông GDSK - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật