Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Giang trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở tổ chức lại 6 trung tâm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng gồm: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Mắt, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe và bộ phận phòng chống sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng của Trung tâm Phòng chống Sốt rét- Nội tiết.

          Trụ sở chính: Số 45, đường Nghĩa Long, phường Trần Phú, TP Bắc Giang

          Cơ sở 1: Số 185 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang

          Cơ sở 2: Khu Đồi chè, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang

          Trung tâm Kiểm soát bệnh tật gồm có 01 Giám đốc, 04 Phó Giám đốc và 18 khoa, phòng chức năng

 

           Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

 

Print Friendly