Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2019 trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo không để dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.
 

Đoàn công tác của Sở Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Trung tâm Y tế Sơn Động

 
        Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, hướng dẫn nhân dân thực hiệ các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa Đông – Xuân, vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Củng cố hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, an toàn thực phẩm từ tuyến tỉnh cho đến xã, phường, thị trấn. Kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị các phương án phòng chống dịch, việc chấp hành các quy định về điều kiện ATTP của các cơ sở kinh doanh nước giải khát, nước đá, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn…Các Đội/Tổ phòng chống ngộ độc thực phẩm phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, hóa chất để sẵn sàng ứng phó khi có dịch, ngộ độc thực phẩm xảy ra.
 

Toàn dân tham gia vệ sinh môi trường tại Thôn Mai Sẫu, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang 
 
         Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội; kiện toàn lại Đội ngũ phòng chống dịch cơ động, phân công lịch trực, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư cho đội phòng chống dịch cơ động để sẵn sàng đáp ứng khi có dịch, bệnh và ngộ độc thực phẩm xảy ra; điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và phối hợp với tổ chống dịch tại các xã, phường. Bố trí nhân lực, phương tiện trang thiết bị phục vụ cho công tác thu dung, điều trị bệnh nhân khi có dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm xảy ra.
         Đối với Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn cần tham mưu cho Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.
         Các tuyến y tế đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo và khai báo bệnh dịch, bệnh truyền nhiễm theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế.
Print Friendly

Tác giả bài viết : Trần Thị Việt Nga, Khoa Truyền thông GDSK