Thực hiện Quyết định số 371/QĐ –ATTP ngày 21/10/2019 của Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Bắc Giang về việc thanh tra, hậu kiểm chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm năm 2019. Từ ngày 31/10/2019 đến ngày 18/11/2019, Đoàn thanh tra theo Quyết định 371 đã tiến hành thanh tra, hậu kiểm tại 08 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nước uống đóng chai Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Bắc Giang kết luận:

     Qua kiểm tra, đánh giá điều kiện bảo đảm ATTP đối với 08 cơ sở thực phẩm, cho thấy: 5/8 (62,5%) số cơ sở thực phẩm xếp loại A; 2/8 (25%) số cơ sở thực phẩm xếp lọa B, 1/8 (12,5%) số cơ sở xếp loại C. 100% cơ sở thực phẩm được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tổ chức hoạt động đúng ngành nghề đăng ký, được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Chấp hành điều kiện vệ sinh cơ sở; điều kiện vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ; điều kiện đối với người sản xuất, kinh doanh thực phẩm; xuất trình đầy đủ kết quả tập huấn kiến thức vế ATTP và hồ sơ khám sức khỏe còn hiệu lực của người quản lý, người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm. 75% cơ sở thực phẩm đạt đủ các tiêu chí về điều kiện bảo quản thực phẩm; 02 cơ sở thực phẩm (Công ty Bapharco; Công ty Yến Trang) một số tiêu chí vệ sinh đối với kho bảo quản thực phẩm bị xuống cấp, chưa cải tạo, sửa chữa kịp thời. 92,1% (35/38) sản phẩm hàng hóa được kiểm tra chấp hành ghi nhãn sản phẩm đúng với nhãn dự thảo trong hồ sơ công bố; 03/38 (7,9%) lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được kiểm tra do Công ty TNHHTM và Dịch vụ Nhất Long, địa chỉ: Khu 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang công bố có nhãn hàng hóa ghi không đúng so với nhãn dự thảo trong hồ sơ công bố đã được Cục ATTP – Bộ Y tế duyệt.

     Đối với các hạn chế của các doanh nghiệp Đoàn thanh tra đã yêu cầu Giám đốc các doanh nghiệp giải trình, tự tổ chức khắc phục và báo cáo kết quả khắc phục có thời hạn bằng văn bản với Đoàn thanh tra. Đối với Công ty THHH Thương mại và Dịch vụ Nhất Long về hành vi nhãn hàng hóa ghi không đúng với các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa với tổng số tiền phạt là 2,5 triệu đồng; ban hành quyết định thu hồi sản phẩm, thông báo tạm ngừng lưu thông sản phẩm vi phạm nội dung ghi nhãn hàng hóa theo quy định.

Print Friendly

Tác giả bài viết : Nguyễn Hòa