Home/Văn bản pháp luật/Văn bản pháp luật khác
TIÊM CHỦNG LÀ CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ PHÒNG NGỪA CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM NGUY HIỂM CHO TRẺ EM    - TÍCH CỰC DIỆT MUỖI, LĂNG QUĂNG/BỌ GẬY PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT
3 08, 2017

Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia

          Ngày 28/7/2017, Bộ Y tế vừa ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia.           Theo đó, Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia; Trách nhiệm và [...]

18 07, 2017

Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

          Ngày 26/6/2017, Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 26/2017/TT-BYT về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.           Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh [...]

18 07, 2017

Quy trình Giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

      Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 ban hành Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).      Văn bản này hướng dẫn về quy trình giao dịch [...]