TIÊM CHỦNG LÀ CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ PHÒNG NGỪA CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM NGUY HIỂM CHO TRẺ EM    - TÍCH CỰC DIỆT MUỖI, LĂNG QUĂNG/BỌ GẬY PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT
13 04, 2018

Bắc Giang triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 – 2020

Ngày 12/4/2018, Sở Y tế Bắc Giang vừa ban hành Kế  hoạch Triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 – 2020 theo Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Theo đó, nội dung thực hiện triển khai đề [...]

18 07, 2017

Kế hoạch hoạt động chỉ đạo tuyến công tác kiểm soát bệnh tật năm 2017

        Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giám sát, hỗ trợ các mặt hoạt động về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kiểm soát bệnh tật, ngày 11/7/2017, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã ban hành Kế hoạch hoạt động chỉ đạo tuyến năm [...]