Home/Văn bản pháp luật
TIÊM CHỦNG LÀ CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ PHÒNG NGỪA CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM NGUY HIỂM CHO TRẺ EM    - TÍCH CỰC DIỆT MUỖI, LĂNG QUĂNG/BỌ GẬY PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT
13 04, 2018

Bắc Giang triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 – 2020

Ngày 12/4/2018, Sở Y tế Bắc Giang vừa ban hành Kế  hoạch Triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 – 2020 theo Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Theo đó, nội dung thực hiện triển khai đề [...]

31 01, 2018

Thông tư 44/2017/TT-BYT – Sửa đổi mức giá tối đa một số dịch vụ khám chữa bệnh

Ngày 16/11/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 44/2017/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm [...]

28 09, 2017

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận về y tế lao động

Căn cứ  Nghị định số 44/2016 của Chính phủ về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; Quyết định số 296/UBND tỉnh Bắc Giang về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của [...]

11 08, 2017

Thông báo: Tập huấn phòng chống lây nhiễm các bệnh qua đường máu, dịch sinh học

        Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, năng lực của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang, nhu cầu đào tạo của các cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức khóa tập huấn “phòng chống lây nhiễm các bệnh qua đường [...]

3 08, 2017

Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia

          Ngày 28/7/2017, Bộ Y tế vừa ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia.           Theo đó, Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia; Trách nhiệm và [...]

20 07, 2017

Danh mục xét nghiệm áp dụng để liên thông, công nhận kết quả

Ngày 7/7/ 2017, Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 3148/QĐ-BYT về Ban hành danh mục xét nghiệm áp dụng để liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm. Theo đó, các phòng xét nghiệm đã được đánh giá, công bố đạt chất lượng từ mức 1 trở lên được liên thông, công [...]

18 07, 2017

Cơ sở kinh doanh dược không được bán buôn, bán lẻ thuốc cao hơn mức giá kê khai, kê khai lại được công bố

          Chính phủ vừa ban hành Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược. Trong đó, Nghị định dành riêng Chương VIII để quy định cụ thể về các biện pháp quản lý giá thuốc.          Các biện pháp [...]