Home/Tin tức sự kiện/Giảm thiểu chất thải nhựa
XÉT NGHIỆM HIV SỚM LÀ BẢO VỆ CHÍNH MÌNH VÀ NGƯỜI THÂN    ĐIỀU TRỊ ARV SỚM GIÚP NGƯỜI NHIỄM HIV SỐNG KHỎE MẠNH VÀ GIẢM LÂY NHIỄM HIV CHO NGƯỜI KHÁC    - TÍCH CỰC DIỆT MUỖI, LĂNG QUĂNG/BỌ GẬY PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT
23 09, 2019

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Kiểm tra công tác quản ý chất thải y tế tại 11 cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 26/8-11/9/2019, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức kiểm tra công tác quản ý chất thải y tế tại 11 cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

20 09, 2019

Bệnh viện Phục hồi chức năng phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

Bệnh viện Phục hồi chức năng thực hiện không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong hoạt động của bệnh viện, phát động mỗi cán bộ, viên chức, người lao động, người bệnh và người nhà người bệnh hành động, vận động người thân thực hiện “Nói không với sản phẩm làm từ nhụa sử dụng một lần”.

18 09, 2019

Trung tâm Y tế huyện Việt Yên triển khai kế hoạch giảm thiểu chất thải nhựa

Để giảm thiểu tối đa vật liệu nhựa sử dụng một lần và nilon khó phân hủy, Trung tâm Y tế huyện Việt Yên đã xây dựng và triển khai kế hoạch giảm thiểu chất thải nhựa đến 100% các khoa, phòng và trạm Y tế trên địa bàn.

18 09, 2019

Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị 08 về giảm thiểu chất thải nhựa trong Ngành Y tế.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về giải quyết vấn đề rác thải nhựa, ngày 29/7/2019 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị 08 về giảm thiểu chất thải nhựa trong Ngành Y tế.