Bảng giá dịch vụ tiêm phòng vắc xin, sinh phẩm

Tiêm vắc xin là biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh và bảo vệ bạn và gia đình khỏi các bệnh nguy hiểm. Dưới đây là bảng giá tiêm phòng vắc xin, sinh phẩm.