Ngày 4/8/2020, Sở Y tế đã ban hành công văn số 1548/SYT-NVY về việc cài đặt ứng dụng “Phát hiện tiếp xúc gần – Bluezone” hỗ trợ phòng chống dịch Covid – 19.

Hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ y tế đã triển khai ứng dụng Bluezone trên smartphone. Đây là ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần với người nhiễm Covid – 19, giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Khi có một ca nhiễm bệnh, lịch sử tiếp xúc trong ứng dụng cho biết bạn đã từng tiếp xúc với người này hay chưa, nếu cả hai đều dùng Bluezone. Vì vậy càng nhiều người cài đặt Bluezone thì hiệu quả bảo vệ càng cao.

Để nhanh chóng hỗ trợ công tác kiểm soát dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh, nhằm phát hiện những người tiếp xúc gần với người nhiễm qua điện thoại thông minh một cách nhanh chóng chính xác, góp phần bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng trước đại dịch Covid -19, Sở Y tế yêu cầu các phòng thuộc Sở, thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm các nội dung sau: Quán triệt phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone. Cài đặt ứng dụng trên App Store với hệ điều hành IOS hoặc CH Play với hệ điều hành Android. Cử người kiểm soát ghi nhận các hoạt động ra vào đơn vị yêu cầu mọi người đến làm việc phải cài đặt và chạy ứng dụng Bluezone. Hướng dẫn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cài đặt ứng dụng Bluezone khi đến khám chữa bệnh.

Print Friendly

Tác giả bài viết : Bích Hợp