Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-BCĐTƯATTP ngày 04/3/2019 của Ban chỉ đạo liên ngành (BCĐLN) Trung ương về an toàn thực phẩm về triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2019 với chủ đề ” Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng“, BCĐLN về ATTP chỉ đạo các cơ quan thành viên BCĐLN tỉnh, huyện, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai đợt cao điểm thực hiện công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh trong thời gian diễn ra Tháng hành động vì ATTP từ ngày 15/4 – 15/5/2019. Nội dung cụ thể như sau:

            Các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn trong tỉnh triển khai phát động hoặc hội nghị triển khai Tháng hành động vì ATTP xong trước ngày 20/4/2019.

           Tổ chức chiến dịch truyền thông về ATTP từ ngày 1/4/2019 đến ngày 15/4 theo nội dung hướng dẫn tại KH số 371/KH-BCĐLN; hướng dẫn mỗi xã, phường, thị trấn làm tối thiểu 5 băng rôn, mỗi cơ sở thực phẩm làm tối thiểu 01 băng rôn với các nội dung khẩu hiệu về đảm bảo ATTP trong tháng hành động và treo tại các chợ, khu vực đông dân cư trên địa bàn, tại cơ sở thực phẩm trong thời gian diễn ra Tháng hành động.

           Triển khai đợt cao điểm thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về ATTP từ 15/4 đến 15/5/2019 theo nội dung hướng dẫn tại Kế hoạch 371/KH-BCĐLN, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát đơn vị quản lý nhà nước về ATTP; Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm…

           Duy trì công khai đường dây nóng về ATTP; Tăng cường thông tin, chỉ dẫn địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn trên các phương tiện thông tin đại chúng…

          Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và các sự cố về ATTP; Bố trí đủ nguồn lực và sẵn sàng triển khai, khắc phục hậu quả khi sảy ra dịch bệnh, sự cố về ATTP theo quy định.

           Báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động vì ATTP năm 2019 gửi về Sở Y tế trước ngày 21/5/2019.

Print Friendly

Tác giả bài viết : Thu Huyền - Khoa TTGDSK