Ngày 11/5/2020, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch triển khai cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” năm 2020.

          Mục đích: Nhằm tiếp tục xây dựng mới, nhân rộng và phát huy hiệu quả của các mô hình “Văn hoá giao thông đường thủy”, kết hợp với việc xây dựng mô hình văn hóa giao thông đường thủy tại các cảng, bến, cụm dân cư, đơn vị hành nghề trên các tuyến đường thủy nội địa, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến đường thủy nội địa…, góp phần phòng ngừa TNGT, đảm bảo TTATGT đường thuỷ.

          Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường thủy nội địa nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm và hành động của mỗi cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa; phát huy vai trò của công tác phối hợp giữa các ngành chức năng và toàn dân; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa.

          Nội dung cụ thể: Thực hiện rà soát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản trong công tác bảo đảm TTATGT, trật tự xã hội trên đường thủy nội địa; nghiên cứu, khảo sát và tiếp tục xây dựng các mô hình điểm về văn hóa giao thông đường thủy; Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát động phong trào thực hiện Cuộc vận động xây dựng “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” tại tất cả các cảng, bến thủy nội địa; các cụm dân cư sống trên sông, ven sông, trong lòng hồ; các cá nhân hành nghề trên đường thủy nội địa như khai thác khoáng sản, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản…;Phối hợp với các cơ quan truyền thông, các cấp chính quyền, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc vận động; tăng cuờng tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa đến sâu rộng mọi tầng lớp nhân dân, chú trọng tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng và thông tin cơ sở.

          Ngoài ra, kết hợp lồng ghép thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” với các phong trào khác do cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Địa bàn an toàn về trật tự, an toàn xã hội”, Chương trình “Phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em”… nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo TTATGT, trật tự xã hội đường thủy nội địa.

          Tăng cường phối hợp kiểm tra liên ngành giữa các lực lượng chức năng như Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, Cục đường thủy nội địa Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả xử lý, giải quyết các vấn đề nổi cộm, phức tạp, nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa

 

Print Friendly

Tác giả bài viết : Trần Huyền - Khoa TTGDSK