Cuộc vận động xây dựng “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”  được tỉnh Bắc Giang triển khai từ năm 2016- 2020, trong năm 2019 Ban ATGT tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động cụ thể như sau:

          Mục đích, yêu cầu:

          Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, trong đó tập trung bám sát chủ đề về Năm an toàn giao thông 2019 ” An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy” do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát động.

          Tiếp tục xây dựng mới, nhân rộng và phát huy có hiệu quả các mô hình ” Văn hóa giao thông đường thủy” kết hợp với việc xây dựng mô hình văn hóa giao thông tại các cảng, bến, cụm dân cư, đơn vị hành nghề trên các tuyến đường thủy nội địa… góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông  đường thủy.

          Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT đường thủy nội địa nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm và hành động của mỗi cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa…

          Nội dung thực hiện:

          Triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 552/QĐ-UBATGTQG ngày 01/12/2018 của UBATGT Quốc gia ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016- 2020.

          Tập trung chỉ đạo rà soát kiểm tra công tác xây dựng và duy trì các mô hình tự quản trong đảm bảo trật tự ATGT, trật tự an toàn xã hội trên đường thủy nội địa…

          Kết hợp lồng ghép thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào ” Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” với các phong trào khác như: ” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, ” Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, ” Địa bàn an toàn về trật tự, an toàn xã hội”, Chương trình phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em…Nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội đường thủy nội địa tại địa phương mình.

          Phối hợp với cơ quan truyền thông, các cấp chính quyền, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cuộc vận động; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự ATGT đường thủy nội địa đến sâu rộng các tầng lớp nhân dân.

          Tăng cường phối hợp công tác kiểm tra liên ngành giữa các lực lượng chức năng như Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, Cục đường thủy nội địa Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả xử lý, giải quyết các vấn đề nổi cộm, phức tạp, nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa…

          Ban Chỉ đạo Cuộc vận động xây dựng “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” các huyện, thành phố căn cứ nội dung, yêu cầu và tình hình thực tế của địa phương mình để xây dựng và triển khai kế hoạch phù hợp, đạt hiệu quả cao; báo cáo kết quả về Ban ATGT tỉnh để theo dõi, tổng hợp.  

 

 

Print Friendly

Tác giả bài viết : Trần Huyền - Khoa TTGDSK