Nhằm nâng cao ý thức của nhân dân về việc chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho trẻ em khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, qua đó giảm thiểu hậu quả do tai nạn giao thông gây ra đối với trẻ em. Đồng thời, góp phần thực hiện mục tiêu nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn Quốc gia đối với trẻ em là 80% vào năm 2020; 100% học sinh được nhận mũ bảo hiểm của Chương trình thực hiện nghiêm việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; 100% chính quyền cấp xã, thầy giáo, cô giáo, cha mẹ học sinh và học sinh các trường tiểu học trên toàn tỉnh biết về chủ đề và mục tiêu quan trọng của Chương trình “Giữ trọn ước mơ”.

          Theo đó, Công ty Honda Việt Nam trao tặng 100% mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia theo số lượng rà soát, thống kê, đăng ký của các địa phương. Đối tượng trao mũ là học sinh vào lớp 1 năm học 2020 – 2021 trên phạm vi toàn quốc.

          Thời gian trao tặng mũ bảo hiểm là trong Lễ khai giảng năm học mới 2020­ – 2021 tại tất cả các trường tiểu học trên phạm vi toàn quốc.

          Yêu cầu đặt ra là Chương trình được triển khai thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, đúng mục tiêu, đúng đối tượng; MBH trao tặng phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về MBH cho người đi mô tô, xe máy.

          Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường, các thầy giáo, cô giáo và cha mẹ học sinh trong việc giáo dục, hướng dẫn và thực hiện quy định bắt buộc đội MBH cho học sinh tiểu học nói riêng và toàn bộ trẻ em khi đi mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện.

          Ngoài ra, tổ chức các hoạt động truyền thông trên phạm vi toàn tỉnh về Chương trình “Giữ trọn ước mơ”, gắn kết chặt chẽ với các hoạt động kiểm tra, đôn đốc thực hiện và công tác tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở, xử lý vi phạm về chấp hành đội MBH cho trẻ em khi đi mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện, trọng tâm là “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường – tháng 9 năm 2020”.

          Để triển khai Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2020 đạt hiệu quả, Ban ATGT tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thống kê, tổng hợp và cung cấp số liệu, thông tin phục vụ cho công tác phân bổ, vận chuyển và bàn giao mũ bảo hiểm theo kế hoạch và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trường học triển khai Chương trình đảm bảo nội dung và thời gian quy định. Chủ trì lựa chọn 01 điểm trường để tổ chức công bố Chương trình và trao tặng quy mô cấp tỉnh.      

Print Friendly

Tác giả bài viết : Trần Huyền - Khoa TTGDSK