Thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án đảm bảo tài chính hoạt động phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 – 2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa xây dựng Kế hoạch tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên và nhóm nòng cốt phòng, chống HIV/AIDS tại các xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh.

          Theo đó, từ ngày 12/11 đến hết ngày 28/11/2019, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sẽ thực hiện tập huấn cho 960 người là cán bộ chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS, thành viên các Nhóm nòng cốt của 120 xã thị trấn thuộc 05 huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Việt Yên, Yên Thế.

          Nội dung tập huấn tập trung vào hướng dẫn cán bộ chuyên trách và thành viên các nhóm nòng cốt thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS ngay tại địa phương hiểu rõ vai trò, vị trí của tuyến xã, phường trong phòng, chống HIV/AIDS, biết các tiêu chí để lựa chọn, phê duyệt xã, phường trọng điểm và các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cần được triển khai tại tuyến xã, phường. Đồng thời sẽ tổ chức được các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hoạt động can thiệp  giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV trong các nhóm người có hành vi nguy cơ cao ngay tại cộng đồng dân cư và thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền thay đổi hành vi trong phòng, chống HIV/AIDS tuyến xã, phường.

          Trong tháng 8,9/2019, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tổ chức tập huấn cho các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Dũng, Lạng Giang và TP Bắc Giang. Sau đợt tập huần này, sẽ là cơ sở để củng cố hoạt động của mạng lưới cộng tác viên và các nhóm nòng cốt phòng chống HIV/AIDS tuyến xã, phường, góp phần tạo điều kiện để các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS được triển khai một cách đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả trong toàn tỉnh.

Print Friendly

Tác giả bài viết : Đỗ Phú - Khoa TTGDSK