Với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự ATGT” của Năm ATGT 2021, Kế hoạch triển khai chủ đề năm 2021 tỉnh Bắc Giang nhằm mục đích tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của người thực thi công vụ trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. Kiềm chế, giảm tai nạn giao thông tối thiểu 5% số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2020; giảm tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải.

         Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện. Tăng cường củng cố điều kiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.

         Để thực hiện được mục tiêu, Trưởng Ban ATGT tỉnh yêu cầu các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh và Ban ATGT các huyện, thành phố cần tập trung thực hiện tốt 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban ATGT các cấp, nhất là cấp cơ sở, gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm, phong cách nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên, đặc biệt người đứng đầu và lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT.

        Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông; lồng ghép mục tiêu an toàn giao thông, tránh ùng tác giao thông vào các đề án chiến lược, quy hoạch cấp tỉnh, cấp huyện, các dự án đầu tư tạo ra nhu cầu giao thông, vận tải lớn. Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện… trong các đô thị phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.

        Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với thực hiện đồng bộ công tác quản lý, bảo trì, bảo đảm ATGT và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu. Tiếp tục đối mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, phố biến pháp luật về trật tự ATGT; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho mọi tầng lớp nhân dân.

          Tiếp tục đổi mới phương phap, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho mọi tầng lớp nhân dân; Huy động sự vào cuộc tích cực của các cơ quan thông tin truyền thông, các tổ chức chính trị – xã hội gắn với đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” và cuộc vận động “Toàn dân thực hiện đã uống rượu, bia không lái xe”.

         Nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường kết nối và chia sẻ dữ liệu quản lý giao thông vận tải với lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT. 

           Đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải, chú trọng phát triển vận tải khách công cộng trong đô thị, trong tỉnh và liên tỉnh.

          Tăng cường kiểm soát công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; nâng cao chất lượng đào tạo lái xe gắn với giáo dục đạo đức, ý thức trách nhiệm, văn hóa giao thông cho học viên lái xe, đặc biệt là lái xe kinh doanh vận tải; thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh công tác kiểm định kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ theo quy định của pháp luật.

         Quan tâm thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, kiềm chế tai nạn giao thông đường sắt; xử lý dứt điểm các tồn tại, bất cập, bảo đảm ATGT tại các đường ngang và lối đi dân sinh, cương quyết không để phát sinh lối đi dân sinh trái phép qua đường sắt; tăng cường biện pháp cảnh giới tại điểm giao cắt đường bộ với đường sắt không có rào chắn.

         Tăng cường quản lý hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, cầu phao, chú trọng cải thiện điều kiện an toàn đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện thủy nội địa trên địa bàn; nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ cấp cứu, chữa trị và phục hồi sức khỏe cho nạn nhân tai nạn giao thông; đẩy mạnh việc tập huấn, phổ biến kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho các lực lượng chức năng, người điều khiển phương tiện và toàn dân.

          Ban ATGT tỉnh chỉ đạo, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch Năm ATGT 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự ATGT”. Chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT. Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về tăng cường thực hiện Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; Thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt…Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương rà soát, xử lý các điểm đen, điểm có nguy cơ mất ATGT; tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm TTATGT tại các địa phương có tình hình TTATGT phức tạp; giám sát việc xử lý vi phạm của lực lượng chức năng, của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viêm vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

 

Print Friendly

Tác giả bài viết : Đỗ Thị Phú - TTGDSK