Ngày 12/4/2018, Sở Y tế Bắc Giang vừa ban hành Kế  hoạch Triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 – 2020 theo Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Theo đó, nội dung thực hiện triển khai đề án tập trung vào các nội dung: Tăng cường công tác thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức của cán bộ y tế và người dân về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý;  Rà soát đề xuất sửa đổi các quy định của pháp luật liên quan về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn; Đánh giá thực trạng về hoạt động kê đơn và bán thuốc kê đơn; Tập huấn, đào tạo cho người kê đơn thuốc và người bán lẻ thuốc; Kiểm tra, đánh giá hoạt động kê đơn và bán thuốc kê đơn đối với các cơ sở khám, chữa bệnh và cơ sở bán lẻ thuốc; Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc quản lý kháng kháng sinh.

Để đạt mục tiêu từ nay đến năm 2020, toàn tỉnh đạt 100% bán thuốc kháng sinh phải có đơn thuốc tại quầy thuốc, nhà thuốc, Sở y tế đề nghị các phòng, ban thuộc Sở, Phòng Y tế các huyện, thành phố; Hội Y học tỉnh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; các cơ sở khám, chữa bệnh; Các doanh nghiệp kinh doanh thuốc, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức triển khai thực hiện tốt Đề án.

Thông tin chi tiết Kế hoạch xem tại: kh47

Print Friendly

Tác giả bài viết : Đỗ Thị Phú - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật