Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Bắc Giang về việc tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid-19, đồng thời không dừng các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép. Sở Giao thông vận tải Bắc Giang yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, các doanh nghiệp vận tải, trung tâm kiểm định, bến xe, bến phà … trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thực hiện tốt các nội dung sau:

           Thực hiện khai báo y tế bằng QR-Code: Ngày 19/02/2021 Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 340/CV-BCĐ về việc hướng dẫn khai báo y tế bằng QR-Code; Sở yêu cầu các tổ chức, cá nhân, các đơn vị, phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, các doanh nghiệp vận tải, trung tâm kiểm định, bến xe, bến phà … và người dân, khách hàng liên đến hoạt động giao thông vận tải thực hiện việc khai báo theo hướng dẫn của BCĐ phòng chống dịch của tỉnh tại Công văn số 340/CV-BCĐ. Cụ thể như sau :

 Đối với các đơn vị, tổ chức, thực hiện :

– Bước 1: Truy cập địa chỉ https://tokhaiyte.vn để thực hiện khai báo thông tin theo hướng dẫn.

– Bước 2: Hệ thống sẽ cung cấp cho đơn vị một Mã QR Code.

– Bước 3: Các cơ quan, đơn vị thực hiện dán Mã QR-Code ở vị trí dễ nhìn nhất để người dân thực hiện quét mã QR-Code khi đến và đi. Việc đăng ký thông tin điểm kiểm dịch (tạo mã QR Code) có thể thực hiện theo tầng nhà, bộ phận, khoa, phòng, đơn vị nhỏ trong một cơ quan lớn hoặc tòa nhà lớn để truy vết thuận lợi hơn sau này khi cần. Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô phải thực hiện đăng ký thông tin điểm kiểm dịch và dán mã QR-code cho từng phương tiện của đơn vị mình tham gia kinh doanh vận tải. Lưu ý: Đơn vị cần bố trí người giám sát để đảm bảo 100% người đến liên hệ công tác, người đến sử dụng dịch vụ phải thực hiện quét mã QR-Code. Người dân chỉ phải thực hiện quét mã QR-Code khi đến làm việc “Check in”, khi rời cơ quan chỉ cần ấn nút “Check out” trên điện thoại. Nếu không có điện thoại thông minh người dân có thể thực hiện “Khai báo y tế” bằng cách truy cập đường dẫn https://tokhaiyte.vn trên máy tính có kết nối internet.

Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, doanh nghiệp vận tải, bến xe…. tổ chức tập huấn, hướng dẫn và yêu cầu tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động cài đặt và khai báo y tế thông tin cá nhân trên thiết bị di động theo các bước cụ thể như sau:

– Bước 1: Truy cập vào chợ ứng dụng Google Play (Android) /App Store (IOS) để tìm và tải các ứng dụng với tên “Vietnam Health Declaration” “Ncovi”, “Bluzone” cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động.

– Bước 2: Thực hiện cập nhật chính xác thông tin Số điện thoại di động để nhận Mã xác thực (OTP) và truy cập hệ thống.

– Bước 3: Chọn chức năng “Khai y tế báo y tế” để cập nhật các thông tin cần thiết theo mẫu của Bộ Y tế ban hành và kích “Gửi thông tin”.

– Bước 4: Sau khi hoàn thiện gửi thông tin, hệ thống sẽ tự động trả lại một mã QR-Code cho người dân thực hiện quét mã QR-Code khi đến/đi (Check in/Check out) tại các nơi yêu cầu.

        Hiện nay với sự tích cực vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát chặt chẽ, nguy cơ lây lan ra cộng động đã được hạn chế, để đảm bảo vừa phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả. Từ ngày 05/3/2021 mọi hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trở lại hoạt động bình thường; riêng hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô đến các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng tiếp tục dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới. Trong quá trình hoạt động yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch khác theo yêu cầu tại Công văn số 204/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 17/02/2021 của Sở GTVT về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Phòng Quản lý vận tải PT&NL có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động vận tải, kịp thời phát hiện, xử lý các phương tiện, đơn vị không thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch; Tiếp tục theo dõi diễn biến của dịch bệnh và tham mưu các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời. Bến xe khách Bắc Giang có trách nhiệm tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu các doang nghiệp vận tải thực hiện thực hiện đăng ký thông tin điểm kiểm dịch và dán mã QR-code cho các phương tiện tham gia kinh doanh vận tải hoạt động tại bến.Thường xuyên báo cáo kết quả tình hình hoạt động vận tải tại bến về Sở.

        Ngày 02/3/2021 Sở GTVT Bắc Giang nhận được Công văn só 421/SGTVTP5 ngày 02/3/2021 của Sở GTVT Hải Dương về việc đề nghị tạo thuận lợi cho phương tiện chở hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Hải Dương lưu thông trên quốc lộ qua địa bàn tỉnh Bắc Giang. Sở GTVT đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covib-19 của tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tạo điều kiện cho phương tiện vận tải hàng hóa của tỉnh Hải Dương được lưu thông thuận tiện qua địa bàn tỉnh nhưng phải chấp hành các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh.

Print Friendly

Tác giả bài viết : Trần Việt Nga - TTGDSK