Trong 9 tháng đầu năm toàn tỉnh xảy ra 203 vụ tai nạn giao thông, làm chết 88 người, làm bị thương 171 người. So  với cùng kỳ năm 2020 giảm 39 vụ (-16,1%), giảm 43 người chết (-32,8%), giảm 19 người bị thương (-10%). Trong đó đường bộ xảy ra 202 vụ tai nạn giao thông, làm chết 87 người, làm bị thương 171 người. Đường sắt  xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người. Đường thủy không có tai nạn xảy ra.  04 địa phương có tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí phải kể đến: Sơn Động, Tân Yên, Việt Yên và Thành phố Bắc Giang.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và dịch bệnh Covid-19 có thời điểm diễn biến phức tạp, nhưng với sự quyết tâm cao thực hiện mục tiêu kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban An toàn giao thông, các ngành chức năng và các địa phương đã tập trung cao cho công tác chỉ đạo nhiệm vụ bảo đảm TTATGT gắn với phòng chống dịch Covid-19 và đạt một số kết quả tích cực. Tại nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2020, tạo tiền đề cho những tháng cuối năm. Công tác tham mưu, lãnh chỉ đạo có sự tập trung, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc.  Công tác tuyên truyền,  tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT tiếp tục được duy trì gắn với thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch; quy hoạch. Quy hoạch, kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông được thực hiện bài bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo từng năm và từng giai đoạn. Việc quản lý hoạt động vận tải, nhất là vận tải đưa đón công nhân, hàng hóa được quan tâm đã kịp thời tháo gỡ khó khăn trong điều kiện phòng chống dịch, giao thông, vận tải thông suốt, không xảy ra ùn tắc giao thông. 

 

Print Friendly

Tác giả bài viết : Bích Hợp