Trong thời gian qua, công tác an toàn thực phẩm (ATTP) của tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo triển khai của cả hệ thống chính trị của tỉnh, đồng thời nhận được sự hưởng ứng tích cực của người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm, đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, công tác ATTP còn đối mặt với nhiều thách thức như ô nhiễm vi sinh vật, hóa chất độc hại trong sản phẩm nông, lâm, thủy sản…; cùng với diễn biến phức tạp của thời tiết; sự gia tăng về số lượng, quy mô trong tổ chức bếp ăn tập thể, tiệc cỗ gia đình, đây là những nguy cơ tiềm ẩn gây ra sự cố về ATTP.

           Trước những khó khăn trong công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bắc Giang đã triển khai tới các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc trách nhiệm quản lý của về việc bảo đảm An toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống .Trong đó đã tập trung hướng dẫn các biện pháp nhằm chủ động tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm như công tác thông tin truyền thông, giáo dục kiến thức, thực hành đúng về an toàn thực phẩm; hưởng ứng tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2019; Chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được quy định tại Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP; phối hợp với người lao động/ hội cha mẹ học sinh trong triển khai giám sát thực hành về an toàn thực phẩm; thực hiện chế độ kiểm thực 03 bước và lưu mẫu thức ăn chín theo quy định; tham khảo các quy trình thực hành về an toàn thực phẩm như quy trình vệ sinh cơ sở, quy trình thực hành vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ, quy trình thực hành chế biến, lưu mẫu thực phẩm an toàn … chuẩn bị phương án, lực lượng, phương tiện và kịp thời thông tin, phối hợp với cơ quan y tế trên địa bàn triển khai xử trí, khắc phục sự cố về an toàn thực. 

          Cũng tại hội nghị kiểm điểm công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 9 tháng năm 2019 vào ngày 2/10/2019. Đồng chí Lê Ánh Dương Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo Liên ngành về ATTP đã ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nuớc về ATTP của một số sở ngành, địa phương đã triển khai trong thời gian qua… Đồng chí Lê Ánh Dương chỉ đạo để thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán, lễ hội. Ngành y tế cần: tăng cường chỉ đạo triển khai giám sát bảo đảm ATTP đối với hoạt động nấu cỗ phục vụ mùa cưới; triển khai đợt cao điểm bảo đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý; rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước về ATTP để có biện pháp phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao; đẩy mạnh hoạt động kết nối cung –  cầu thực phẩm an toàn; tăng cường kiểm tra, đấu tranh, kiểm soát tiêu thụ thực phẩm giả, thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng qua mạng; tiếp tục triển khai mô hình điểm “Bếp ăn tập thể”/“Nhà hàng ăn uống bảo đảm ATTP năm 2019, triển khai Đề án/Kế hoạch quản lý thức ăn đường phố/quản lý cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống xung quanh các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, đề án đổi mới truyền thông về ATTP năm 2019; tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi và dịch bệnh trên đàn gia súc, vật nuôi và chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm…

            Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế đề nghị các Sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, triển khai những nội dung sau:  Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh; Kế hoạch số 1542/KH-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức , thực hành đúng về ATTP theo nội dung tại hướng dẫn tại Công văn số 3960/BCĐLN-KGVX ngày 09/12/2016 của BCĐLN về ATTP tỉnh về việc triển khai công tác quản lý nhà nước về ATTP nhằm nâng cao nhận thức đúng về ATTP, nêu cao ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm; hướng dẫn kiến thức lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn và thực hành tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh trong ăn uống; thực hiện “ăn chín, uống chín”, “rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh”; thực hiện ăn uống hợp vệ sinh bảo đảm 2 ATTP trong khu du lịch, lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao và trong tổ chức tiệc cỗ, bữa ăn gia đình, bếp ăn tập thể, kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố; vận động nhân dân tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với công tác bảo đảm ATTP. Tiếp tục tăng cường thông tin công khai các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo đảm an toàn trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của ngành, địa phương để các cơ quan, doanh nghiệp, trường học tổ chức bếp ăn tập thể và các tổ chức, cá nhân tiếp cận, sử dụng nguồn thực phẩm an toàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát về ATTP và đấu tranh chống gian lận thương mại về lĩnh vực thực phẩm. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP, đồng thời công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các tổ chức, cá nhân vi phạm về ATTP theo đúng quy định. Chuẩn bị đủ trang thiết bị, vật tư, thuốc, hóa chất và nhân lực tham gia khắc phục sự cố về ATTP.

           Để duy trì tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, từ nay đến sau Tết Nguyên đán, Sở Y tế và các đơn vị chức năng liên quan tiếp tục duy trì thường xuyên các hoạt động thanh, kiểm tra, kiểm soát về ATVSTP, trong đó chú trọng các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu vi phạm các quy định về ATVSTP, các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được tiêu dùng nhiều trong các dịp lễ tết, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm, không để cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm ATVSTP tiếp tục hoạt động, sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn tiếp tục lưu thông trên thị trường để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.

  

Print Friendly

Tác giả bài viết : Nguyễn Văn Hòa - Khoa TTGDSK