Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, để hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 đạt được hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự trên địa bàn tỉnh không tổ chức các nghi lễ và hoạt động tập trung đông người kể từ 13h00 ngày 25/3 đến khi Thủ tướng Chính phủ tuyên bố hết dịch.

        Đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ sở, tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự thuộc trách nhiệm quản lý thực hiện tốt nội dung trên, góp phần cùng chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

        Yêu cầu Sở Nội vụ, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch , UBND huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh chỉ đạo các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc không tổ chức các nghi lễ và hoạt động tập trung đông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Print Friendly

Tác giả bài viết : CDC Bắc Giang