Hiện nay dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành công văn số: 158/SGDĐT-VP ngày 19/2/2021 về việc học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó học sinh các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh bắt đầu đi học trở lại từ thứ Hai, ngày 22/02/2021. Riêng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Lục Nam chuẩn bị các điều kiện để học sinh đi học từ thứ Hai, ngày 01/3/2021.

Các nhà trường chủ động bố trí kế hoạch dạy học đảm bảo nội dung, chương trình theo biên chế thời gian năm học 2020-2021. Đối với những học sinh nghỉ học do phải cách ly y tế, các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh để bảo đảm chương trình.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”: Vừa tập trung các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 vừa khôi phục và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành năm học 2020-2021 và năm 2021. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường học.

 Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về an toàn phòng, dịch; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh chuẩn bị các điều kiện để học sinh đi học trở lại an toàn. Tiếp tục duy trì chế độ báo cáo hàng ngày với cơ quan y tế địa phương và Sở GD&ĐT qua Phòng Giáo dục Mầm non trước 15h00 hàng ngày.

Print Friendly

Tác giả bài viết : Bích Hợp