Thực hiện Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hang không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; ngày 22/10/2021, Sở GTVT tỉnh Bắc Giang xây dựng Kế hoạch Tổ chức hoạt động vận tải đường bộ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau:

        Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận tải đường bộ đặc biệt là vi phạm về công tác phòng, chống dịch.

        Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở GTVT, chính quyền địa phương hướng dẫn, kiểm tra lái xe, phụ xe, hành khách thực hiện các biện pháp y tế về phòng, chống dịch COVID-19 khi về đến địa phương; cập nhật thường xuyên mức độ dịch trên địa bàn tỉnh.

         UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tại địa phương quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát những người về địa phương theo quy định; chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận tải đường bộ đặc biệt là vi phạm về công tác phòng, chống dịch.

        Hiệp hội Vận tải ô tô Bắc Giang tuyên truyền, phổ biến đến đơn vị vận tải tại địa phương biết và thực hiện theo Kế hoạch này, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan đảm bảo hoạt động vận tải được thông suốt, an toàn và phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

       Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô: Xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải bảo đảm tuân thủ quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và quy định về phòng, chống dịch COVID-19; nắm bắt thông tin về luồng tuyến, hành trình, cấp dịch do địa phương công bố; công bố công khai các yêu cầu vận chuyển đối với hành khách theo quy định; Bố trí lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

        Đơn vị hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô: Chủ động xây dựng kế hoạch vận tải (đảm bảo chỉ vận chuyển hàng hóa, người của đơn vị mình), nắm bắt thông tin về hành trình, nơi xếp dỡ hàng hóa và cấp dịch do địa phương công bố; phổ biến đầy đủ kế hoạch vận tải cho người trên phương tiện để đảm bảo đáp ứng khi có yêu cầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

        Thanh tra Giao thông vận tải tăng cường công tác kiểm tra đối với các đơn vị, phương tiện vận tải; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

        Phòng QLVT,PT&NL có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nội dung trên của đơn vị vận tải; thường xuyên kiểm tra, theo dõi hoạt động của các phương tiện thông qua thiết bị giám sát hành trình; phối hợp với Thanh tra Sở và các đơn vị liên quan kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tổng hợp các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Sở; Tham mưu điều chỉnh, bổ sung hoạt động vận tải sao cho an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covib-19.

Print Friendly

Tác giả bài viết : Nguyễn Văn Hòa - TTGDSK