Trong 9 tháng đầu năm 2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh,,công tác chỉ đạo triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn có nhiều thay đổi theo từng giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và diễn biến của dịch bệnh. Với sự quyết tâm cao thực hiện mục tiêu kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh, các ngành chức năng và các địa phương đã tập trung chỉ đạo nhiệm vụ bảo đảm TTATGT gắn với phòng chống dịch Covid-19 và đạt kết quả tích cực. Để duy trì thành quả đã đạt được, Bắc Giang đã đưa những giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông những tháng cuối năm.

          Trong 3 tháng cuối năm Bắc Giang tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ,, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm An toàn giao thông năm 2020 của Ban ATGT tỉnh; kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI và Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021; Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030. 

           Các cấp, các ngành phải thường xuyên bám sát tình hình TTATGT trên địa bàn để có sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm TTATGT và kiềm chế TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ. 

|           Tiếp tục duy trì, thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT. Đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh, chú trọng các hình thức tuyên truyền trực tuyến, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở. 

             Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT gắn với phòng chống dịch Covid-19 được tăng cường hơn nữa, tập trung các hành vi là nguyên nhân chính gây ra TNGT như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, sử dụng chất ma túy… và xác định đây là giải pháp trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới để sớm ổn định tình hình,tập trung quyết liệt công tác kiểm soát tải trọng phương tiện.; Tăng cường các giải pháp tổ chức, phân luồng đảm bảo giao thông, tránh ùn tắc kéo dài, nhất là các tuyến đường qua khu vực khu công nghiệp Đình Trám, Vân Trung, Quang Châu, Song Khê – Nội Hoàng. 

           Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được an toàn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án phát triển vận tải đưa đón công nhân, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp khôi phục, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.Tập trung công tác kiểm soát tải trọng khu vực đầu nguồn và quản lý hoạt động vận tải đất san lấp phục vụ các công trình xây dựng trọng điểm trên địa bàn tỉnh. 

           Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh về triển khai “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới”; tập trung quản lý hoạt động bến khách ngang sống, cầu phao, điều kiện về cấp phép hoạt động, an toàn cho phương tiện và người điều khiển phương tiện nội địa trên địa bàn. 

 

Print Friendly

Tác giả bài viết : Bích Hợp